Nhà Xưởng và Văn phòng BK07 - Pou Chen Việt Nam

Nhà Xưởng và Văn phòng BK07 - Pou Chen Việt Nam

Nhà Xưởng và Văn phòng BK07 - Pou Chen Việt Nam

Nhà Xưởng và Văn phòng BK07 - Pou Chen Việt Nam

Nhà Xưởng và Văn phòng BK07 - Pou Chen Việt Nam

028 3947 0009

tantinduc@tantinduc.com

Dự án

Trang chủ | Dự án

Nhà Xưởng và Văn phòng BK07 - Pou Chen Việt Nam

Loại dự án
Thi công nhà xưởng
Địa điểm
Năm
Chủ đầu tư
Diện tích
42m x 160m x 3,5 tầng = 20.800 m2
Trạng thái

Share: