Nhà xưởng PouLi

Nhà xưởng PouLi

Nhà xưởng PouLi

Nhà xưởng PouLi

Nhà xưởng PouLi

028 3947 0009

tantinduc@tantinduc.com

Dự án

Trang chủ | Dự án

Nhà xưởng PouLi

Loại dự án
Thi công nhà xưởng
Địa điểm
Năm
Chủ đầu tư
Diện tích
100.000 m2
Trạng thái

Share: