Nhà Văn phòng BK01- Pou Sung Việt Nam

Nhà Văn phòng BK01- Pou Sung Việt Nam

Nhà Văn phòng BK01- Pou Sung Việt Nam

Nhà Văn phòng BK01- Pou Sung Việt Nam

Nhà Văn phòng BK01- Pou Sung Việt Nam

028 3947 0009

tantinduc@tantinduc.com

Dự án

Trang chủ | Dự án

Nhà Văn phòng BK01- Pou Sung Việt Nam

Loại dự án
Thi công nhà xưởng
Địa điểm
Năm
Chủ đầu tư
Diện tích
40m x 120m x 3,5 tầng = 15.040 m2
Trạng thái
Hoàn thành

Share: