Nhà Văn phòng BB02 - Pou Chen Việt Nam

Nhà Văn phòng BB02 - Pou Chen Việt Nam

Nhà Văn phòng BB02 - Pou Chen Việt Nam

Nhà Văn phòng BB02 - Pou Chen Việt Nam

Nhà Văn phòng BB02 - Pou Chen Việt Nam

028 3947 0009

tantinduc@tantinduc.com

Dự án

Trang chủ | Dự án

Nhà Văn phòng BB02 - Pou Chen Việt Nam

Loại dự án
Thi công nhà bê tông cốt thép
Địa điểm
Năm
Chủ đầu tư
Diện tích
48m x 40m x 3,5 tầng = 6.000 m2
Trạng thái

Share: