Nhà kí tuc xá K22 - Pou Yuen Việt Nam

Nhà kí tuc xá K22 - Pou Yuen Việt Nam

Nhà kí tuc xá K22 - Pou Yuen Việt Nam

Nhà kí tuc xá K22 - Pou Yuen Việt Nam

Nhà kí tuc xá K22 - Pou Yuen Việt Nam

028 3947 0009

tantinduc@tantinduc.com

Dự án

Trang chủ | Dự án

Nhà kí tuc xá K22 - Pou Yuen Việt Nam

Loại dự án
Thi công nhà bê tông cốt thép
Địa điểm
Năm
Chủ đầu tư
Diện tích
20m x 60m x 3 Tầng = 3.600 m2
Trạng thái

Share: