Khu Kí Túc Xá BB19 Pou Chen Việt Nam

Khu Kí Túc Xá BB19 Pou Chen Việt Nam

Khu Kí Túc Xá BB19 Pou Chen Việt Nam

Khu Kí Túc Xá BB19 Pou Chen Việt Nam

Khu Kí Túc Xá BB19 Pou Chen Việt Nam

028 3947 0009

tantinduc@tantinduc.com

Dự án

Trang chủ | Dự án

Khu Kí Túc Xá BB19 Pou Chen Việt Nam

Loại dự án
Thi công nhà bê tông cốt thép
Địa điểm
Năm
Chủ đầu tư
Diện tích
18,4m x 72m x 3 Tầng = 4.000 m2
Trạng thái

Share: